2016-11-18

Zhejiang Sanhua co., Ltd renamed as Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd

Zhejiang Sanhua co., Ltd renamed as Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd